1 KAART MET IBAN

  • Français
  • Néerlandais
Wettelijke Bepalingen

1. JURIDISCHE INFORMATIE
De website waarop u zich bevindt is het eigendom van :
CreaCard SA
17 rue d'Orléans - 92200 Neuilly sur Seine - Frankrijk
De directeur van de publicatie is : Philip Aïm
De website hositng wordt gedaan door: GANDI
Copyright © 2014 De activtieit van PCS MasterCard werd gemeld aan de CNIL onder vergunningsnummer 1452695

2. PERSOONLIJKE INFORMATIE
Op eenvoudige aanvraag heeft u kosteloos recht op toegang tot uw persoonsgegevens, evenals het recht om deze te corrigeren.
Gelieve ons te contacteren via post gericht aan:

CreaCard NV
Klantendienst PCS MasterCard BE
Marcel Broodthaers Plaats 8, Bus 5,
1060 Brussel of per email aan service@pcsmastercard.be indien u uw gegevens wenst in te kijken of aan te passen.

3. COOKIES
De website www.pcsmastercard.be gebruikt geen cookies.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
De toegang tot de website www.pcsmastercard.be geeft u een privatief en niet exclusief gebruiksrecht van deze website.
Alle artikels, fotos en andere documenten die zich op deze website bevinden zijn ofwel het eigendom van CreaCard NV ofwel worden ze gepubliceerd met de goedkeuring van hun eigenaars en zijn onderworpen aan auteurs- en intellectuele eigendomsrechten.
Het misbruik van de inhoud van deze website is totaal verboden. CreaCard NV informeert u dat ze alle middelen die haar zijn toegestaan ivm met haar intellectuele eigendomsrechten zal aaanwenden ter vervolging, zelfs penaal, indien noodzakelijk.

5. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
CreaCard NV verbindt zich er toe om haar beste inspanningen te leveren om de gebruikers toegang ten alle tijde toegang te geven tot de website. CreaCard NV zal niet verantwoordelik kunne gesteld worden bor de onbeschikbaarheid van de website losstaande van de reden.

6. CONTACT
Om ons te contacteren via email: service@pcsmastercard.be.