1 KAART MET IBAN

 • Français
 • Néerlandais
VEEL GESTELDE VRAGEN

Algemene vragen

Wat is de PCS prepaid Mastercard®?
 • De PCS Mastercard is een herlaadbare prepaid betaalkaart waarvoor men GEEN bankrekening nodig heet en ZONDER verbintenis. Ze is beschikbaar in een groot aantal verkoopspunten en kan onmiddellijk geactiveerd worden. U kan ook een PCS Mastercard bekomen indien u resident bent in een ander Europees land. *U kan ook een PCS Mastercard naar een van uw dierbaren in het buitenland sturen.

  * De lijst van de landen van de Europese Unie: Duitsland, Litouwen, OOstenrijk, Belgie, Luxemburg, Bulgarije, Malta, Cyprus, Nederland, Denemarken, Polen, Spanje, Portugal, Estonie, Tchechische Republiek, Finland, Roemenie, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Slovakije, Hongarije, Ierland, Zweden, Kroatie, Italie, en de landen van de Europese Economische Zone: Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein.

Hoeveel kost een PCS prepaid Mastercard?
 • De verkoopprijs van de PCS Mastercard bedraagt slechts €14,90 (aangeraden verkoopprijs).
  De PREMIUM optie = GRATIS
Hoeveel PCS Mastercard kaarten mag ik kopen?
 • U kan tot 4 kaarten op 1 rekning hebben. ( een rekening is gekoppeld aan een GSM nummer en een volwassene kan 1 GSM nummer registreren).
Wordt mijn naam op de kaart gedrukt?
 • Indien u uw kaart PCS op het Internet koopt zal uw naam op de kaart gedrukt worden. U zal de kaart binnen de 10 dagen na bestelling ontvangen.
  Indien u uw PCS kaart in een verkoopspunt koopt zal ze niet bedrukt zijn met uw naam.
Wie kan de PCS Mastercard gebruiken?
 • Elke persoon die ouder is dan 18 jaar. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 13 jaar ook een kaart laten gebruiken die op naam van 1 van de ouders geregistreerd staat. De wettelijke voogd zal steeds verantwoordelijk zijn voor het PCS Mastercard kaartgebruik door de minderjarige.
  U dient alleen een identiteitsbewijs en een adresbewijs te bezorgen als documenten indien u PREMIUM lid wenst te worden.
Waar kan ik de PCS Mastercard gebruiken?
 • Eender waar ter wereld kunt u de PCS Mastercard gebruiken in winkels en op het Internet die deel uitmaken van het Mastercard netwerk (meer dan 34 miljoen handelaren wereldwijd).
Ik ben niet kredietwaardig, kan ik een kaarthouder zijn van een PCS Mastercard?
 • Jawel, de PCS Mastercard is een herlaadbare prepaid betaalkaart die niet gebonden is aan een bankrekening en waarvoorde titularis minstens 18 jaar moet zijn.
Waar de PCS Mastercard kopen?
 • U kan de PCS Mastercard vinden in een van onze vele verkoopspunten in Beglie.
  U kan uw kaart ook rechstreeks bestellen in de rubriek ONLINE BESTELLEN op deze website.

Activering

Gebeurt de activering van mijn PCS Mastercard onmiddellik?
 • Inderdaad, uw kaart is geactiveerd zodra u uw PIN CODE ontvangt
Hoe zal ik mijn PCS Mastercard kaart activeren?
 • Om de PCS Mastercard te activeren volstaat het om per SMS van uw GSM nummer de volgende instructie te sturen: CODE (spatie) laatste 8 cijfers van uw PCS kaart (zonder spatie er tussen) naar 0496 863584. U zal dan uw 4 cijferige PIN CODE ontvangen. Let wel dat het GSM nummer dat u gebruikt om uw kaart te activeren vanaf dat ogenblik ook het nummer zal zijn dat steeds aan uw PCS Mastercard verbonden is. Het SMS beheer van uw kaart zal dan ook slechts mogelijk zin vanaf dat GSM nummer.
  Om uw GSM nummer te wijzigen dient u uw coordinaten te wijzigen door onze klantendienst te bellen op 02 335-0045.*

  *Gewoon beltarief.

Waarvoor heb ik een Pin CODE nodig?
 • De Pin CODE is uw veiligheidscode. Dit staat u toe geld te nemen uit bankautomaten en aankopen te doen bij handelaars.
  De Pin CODE is uiterst persoonlijk en vertrouwelijk en zal u NOOIT gevraagd worden door onze klantendienst.
Pin CODE vergeten of verloren: wat moet ik doen in dit geval?
 • U dient de instructie te herhalen die u heeft uitgevoerd voor de activering van uw PCS Mastercard ttz een SMS naar 0496 863584: CODE (spatie) gevolgd door de laatste 8 cijfers van uw PCS Kaart (zonder spaties er tussen) vanaf heztelfde GSM nummer dat u gebruikt heeft de eerste maal.
  De Pin CODE wordt u dan onmiddellijk terug gezonden per SMS. (de Pin CODE verandert niet).

Laden en overschrijvingen

Hoe mijn PCS Mastercard laden met een PCS Voucher?
 • SMS naar 0496 8653584:
  Zend LAAD (spatie) gevolgd door de laadcoupon code* (spatie) gevolgd door de 4 LAATSTE CIJFERS VAN UW PCS KAART. Deze code bestaat uit 10 lettertekens (cijfers en letters) en bevindt zich op uw PCS laadcoupon. U dient hetzelfde GSM nummer te gebruiken als bij de activering van uw PCS Mastercard kaart.
  - Op de website bij MIJN REKENING rubriek "Kaart laden" en rechstreeks uw laadcoupon code in te vullen.*
  - Door de klantendienst te contacteren op het nummer 02 335-0045** tijdens de openingsuren: maandag tot vrijdag (van 9u tot 19u).

  * De laadcoupon code bestaat uit 10 alfanumerische lettertekens en bevindt zich op uw PCS laadcoupon.
  ** Gewoon beltarief

Hoeveel kost het laden?
 • - 7% voor laadcoupons van 20 tot 199€
  - 5% voor laadcoupons van 200 tot 250€
  - 4% voor bankkaarten*
  - 2% voor overschrijvingen*
  Voor meer informatie gelieve onze klantendienst te contacteren op 02 335-0045**.

  *Laadmethodes voorbehouden voor Premium klanten
  **gewoon beltarief

In welke denominaties zin laadcoupons ter beschkking?
 • De laadcoupons gaan van 20 tot 250€.
  Afhangende van het kassasysteem op het verkoopspunt kan u een vrij bedrag kiezen tussen 20 en 250€ of een laadcoupon van 20€, 50€, 100€, 150€ of 200€
Is er een laadlimiet?
 • De laadlimiet is 3 coupons per 24u.
  Het maximum laadbedrag per dag is 500€.
  Indien u een Premium gebruiker bent is het maximaal laadbedrag via overschrijving 4500€ per 24u.
Wat is de geldigheidsduur van mijn PCS Mastercard laadcoupon?
 • Een PCS Mastercard laadcoupon is geldig gedurende 1 jaar.
  De geldigheidstermijn is aangeduid op uw coupon.
Waarom werkt mijn laadcoupon niet?
 • Gelieve na te kijken of u de juiste SMS heeft gestuurd. Let op dat de 0 (nul) geen O is (letter o).
  Gelieve ook na te zien dat de laadcode uit 10 alfanumerieke tekens bestaat. Gelieve nadien na te kijken dat u het volgende niet overschreden heeft:
  - De laadlimiet van 3 coupons per 24 u.
  - Het maximum laadbedrag per dag bedraagt 500€.
  Met de Premium optie bedraagt het maximaal laadbedrag 4500€ per 24u.
  Voor meer informatie neem contact met onze klantendienst op 02 335-0045*.

  *Gewoon beltarief.

Hoe kan ik geld overschrijven naar mijn PCS Mastercard?
 • Indien u de klantendienst belt zal deze u de bangegevens bezorgen om de overschriving te maken.
  Gelieve zeker op de overshrijving in de vakjes referentie, boodschap of kennisgeving de laatste 8 cijfers van uw PCS Mastercard te vermelden om de overschrijving te kunnen identifieren.
  Deze laadmethode is gereserveerd voor Premium klanten. Voor meer informatie neem contact met onze klantendienst op 02 335-0045*.

  *Gewoon beltarief.

Hoe kan ik mijn PCS Mastercard laden met miin bankkaart?
 • U kan uw PCS Mastercard laden in de rubriek MIJN REKENING na voorafgaandelijke registratie van uw bankkaart.
  Uw bankkaart, uitgegeven op uw naam, zal geregistreerd worden als enige bankaart voor het laden van uw PCS kaart nadat u een kleurencopij van de voor- en achterkant van uw bankkaart heeft ingezonden. U kan de cryptogram (3 cijfers op de achterkant) verbergen wanneer u de kopij stuurt. De kopijs sturen naar:

  CREACARD NV
  Klantendienst PCS Mastercard BE
  Marcel Broodthaers Plaats 8, Bus 5,
  1060 Brussel
  of per email naar service@pcsMastercard.be.

  Gelieve de instructies te volgen op de website om uw PCS kaart onmiddellijk te laden met uw bankkaart.
  De laadlimiet met uw bankkaart bedraagt 250€ per 24u.

Hoe kan ik min loon op mijn PCS Mastercard laten overschrijven?
 • U kan de bankgegevens overmaken aan uw werkgever met de vraag de laatste 8 cijfers van uw kaart in de referentie, boodschap of kennisgeving te vermelden op de overschrijving.
Vanaf wanneer kan ik over min fondsen beschikken na het laden van min kaart?
 • - Laden met coupon of rechstreeks in een verkoopspunt:
  onmiddellijk na laden per SMS of via de website rubriek MIJN REKENING.

  - Per overschrijving:
  het duurt 2 a 4 werkdagen om de overschriving te laden. (zaterdag niet inbegrepen)

Waarom limieten?
 • PCS verplicht zich er toe om limieten in overeenstemming met de Belgische wetgeving rigoureus toe te passen in de strijd tegen witwasserij, financiering van terrorisme en om mogelijke frauduleuse tussenkomsten in het programme te voorkomen en er zich tegen veilig te stellen.
Wat moet ik doen indien mijn laadlimiet is bereikt?
 • De initiele laadlimiet van de PCS Mastercard kaart is 250€, niet herlaadbaar. Wanneer u deze limiet bereikt dient u zich online te registreren (zonder nazicht van uw persoonlijke gegevens) hetgeen u de mogelijkheid biedt om maximaal 2500€ cumulatief per jaar te laden.

  - Wanneer u dit plafond bereikt heeft kunt u: Een Premium lid worden: deze optie staat u toe een saldo limiet te hebben van 10,000€ zonder cumulatieve laadlimiet.
  Het is voldoende om 2 documenten uit de volgende lijsten te sturen om de Premium optie te activeren voor uw kaart. Een van elke lijst, kleurencopij, geen eletronische factuur)

  Een document A (naar keuze) Een document B (naar keuze)
  - Paspoort
  - Identiteitskaart
  - Rijbewijs
  - Rijbewijs indien niet gebruikt in lijst A.
  - Belastingsaangifte ( < 12 maanden)
  - Bankuitreksel ( < 3 maanden)
  - Huurovereenkomst of Akte van eigendom niet handgeschreven
  - Eender welke officiele factuur ( < 3 maanden)
  Voorbeeld: gas, electriciteit, Internet…(geen GSM)

   

  - Ofwel via de rubriek MIJN REKENING
  - ofwel per post naar het volgende adres:

  CREACARD NV
  Klantendienst PCS Mastercard BE
  Marcel Broodthaers Plaats 8, Bus 5,
  1060 Brussel


  - Of per email naar service@pcsMastercard.be.

Gebruik

Zijn er kosten wanneer ik in een winkel of op het Internet betaal?
 • Er worden geen kosten gerekend wanneer u in een winkel of op het Internet betaalt in Euro.
  Indien u in een andere munt betaalt worden er wisselkosten gerekend.
Wat is het maximum bedrag voor aankopen?
 • - 250€ bij de eerste lading*
  - 2 500€ voor de geregistreerde niet-Premium leden*
  - 5 000€ per 24 u voor Premium leden*

  *Onder voorbehoud van voldoende saldo op het ogenblik van de transactie

Kan ik een betaling in verscheidene keren uitvoeren met mijn PCS Mastercard?
 • Dit is mogelijk, maar de handelaars kunnen ook voorbehoud maken voor dit soort betaling met een prepaid kaart daar ze niet op voorhand kunnen weten of er voldoende saldo is voor de volgende betalingen.

Kan ik geld afhalen uit alle bankautomaten?
 • Inderdaad, uit bankautomaten wereldwijd die deel uitmaken van het Mastercard netwerk

Wat is het maximum bedrag voor geldafnames van bankautomaten?
 • - 500€ per 24u. Voor Premium leden.
  - 1000€ per jaar maximum in Belgie voor geregistreerde niet-Premium leden.
  LET OP : Sommige banken limiteren de geldafname tot 200€ of 300€ per afname.

Zijn er kosten voor geldopnames uit bankautomaten?
 • De kosten voor een geldafname uit een bankautomaat bedragen 1€ voor eender welke bankautomaat in het Mastercard netwerk losstaande van het opgenomen bedrag en het land.
  Voor opnames in een andere munt dan EUR moet men 3% wisselkoers bij rekenen.

Kan ik in het rood staan?
 • De PCS Mastercard is een prepaid kaart en staat geen negatief saldo toe. Indien u tracht een om een betaling te doen die hoger is dan het beschikbaar saldo van uw kaart zal deze geweigerd worden.

Zijn er nog andere kosten verbonden aan het gebruik van mijn PCS Mastercard
 • - Voor de laadkosten gelieve de desbetreffende rubriek te raadplegen.

  - De maandelijkse beheerskosten van de kaart bedragen 1,5€ die maandelijks afgehouden worden.

Hoe krijg ik toegang tot mijn customer area op de website?
 • Ga naar de rubriek MIJN REKENING, en vul uw kaartnummer en pin code in.
  Uw rekening werd zo gecreeerd en u kan vanaf nu uw verrichtingen en saldi raadplegen en afdrukken en uw kaart laden via de website.

  Bij iedere nieuwe log in zal uw kaartnummer en pin code gevraagd worden.

Hoe mijn saldo nakijken via SMS?
 • Stuur een SMS naar 0496 863584: SALDO (spatie) gevolgd door de LAATSTE 4 CIJFERS VAN UW PCS Mastercard. (0,20€ per SMS).
  U dient hetzelfd GSM nummer te gebruiken als bij de activering van uw PCS Mastercard.
  U krijgt een SMS terug met het huidige saldo.

Waarom wordt mijn kaart geweigerd bij een benzine of een tol automaat?
 • Bij bepaalde automaten is er een minimum bedrag vereist.
  Benzinestation: Bvb wanneer u bij een benzine automaat wenst te betalen wordt er in het algemeen een voorgoedkeuring genomen voor een maximum bedrag (normaal gezien tussen de 70€ e de 120€) vooraleer u u kan bedienen. De automaat kijkt dus na of u voldoende saldo heeft om de verhandling te doen.
  Wanneer u u heeft bedient past de exploitant het bedrag niet zelf aan en blijft het door de bank voorafgenomen bedrag geblokkeerd totdat het benzinestation het werkelijke bedrag op het einde van de dag doorstuurt. Indien u uw rekening ondertussen moest raadplegen kan het zijn dat u de provisie ziet verschijnen die niet overeenstemt met het werkelijke bedrag, hetgeen later zal aangepast worden zodat u het juiste saldo heeft.

  Wanneer u u heeft bedient past de exploitant het bedrag niet zelf aan en blijft het door de bank voorafgenomen bedrag geblokkeerd totdat het benzinestation het werkelijke bedrag op het einde van de dag doorstuurt. Indien u uw rekening ondertussen moest raadplegen kan het zijn dat u de provisie ziet verschijnen die niet overeenstemt met het werkelijke bedrag, hetgeen later zal aangepast worden zodat u het juiste saldo heeft.
  Tolwegen: Tolautomaten kunnen het kaartsaldo niet in reele tijd nakijken; het kan dus zijn dat uw kaart geweigerd wordt.

Terugbetaling / Noodgeval / Klacht

Diefstal of verlies van kaart. Wat te doen in geval van verlies of diefstal?
 • U kan uw PCS Mastercard onmiddellijk blokkeren door een SMS te sturen naar 0496 863584: BLOK (spatie) gevolgd door de LAATSTE 4 CIJFERS VAN UW PCS Mastercard. U kan dit ook door aangifte per telefoon aan de klantendienst op 02 335-0045*; wi zullen uw kaart onmiddellijk blokkeren. We zullen op uw vraag het saldo van uw verloren of gestolen kaart kosteloos overdragen naar uw nieuwe PCS Mastercard.

  * Gewoon beltarief

Hoe een terugbetaling van een aankoop laten goedkeuren?
 • U dient een kopij van het ontvangsbewijs van de aankoop (kassaticket, factuur) terug te sturen samen met het bewijs van de terugbetaling en de voor en achterkant in kleur van een identiteirsbewijs.

  - Ofwel via email: service@pcsMastercard.be

  - Ofwel per post:
  CREACARD NV
  Klantendienst PCS Mastercard BE
  Marcel Broodthaers Plaats 8, Bus 5,
  1060 Brussel

Betaling geweigerd maar toch gedebiteerd van mijn PCS Mastercard kaart, hoe kan ik het bedrag recupereren?
 • Wannneer u een betaaltransactie uitvoert bij een handelaar, of een afname uit een bankautomaat, een vraag tot autorisatie wordt electronisch gesteld. De handelaar kan: De autorisatie debiteren De autorisatie annuleren Niets doen. Mastercard zal u automatisch recrediteren binnen de 16 dagen indien de handelaar annuleert of de autorisatie niet uitvoert en de debet transactie toch heeft plaats gevonden,

Wat moet ik doen wanneer ik een frauduleuze transactie ontdek?
 • Contacteer onze klantendienst op 02 335-0045* en we zullen uw kaart onmiddellijk blokkeren.
  U kan ook uw PCS Mastercard kaart rechstreeks blokkeren door een SMS te sturen naar 0496 863584 als volgt BLOK (spatie) gevolgd door de LAATSTE 4 CIJFERS VAN UW PCS Mastercard.
  U kunt ook aangifte doen per telefoon 24/24 en 7/7.

  * Gewoon beltrarief

Hoe bezwaar indienen ivm een transactie?
 • Gelieve de klantendienst te contacteren indien u een anomalie opmerkt bi een transactie. We zullen u dan een document bezorgen om een bezwaarschrift in te dienen:

  - Ofwel via email naar service@pcsMastercard.be.

  - ofwel per post naar
  CREACARD NV
  Klantendienst PCS Mastercard BE
  Marcel Broodthaers Plaats 8, Bus 5,
  1060 Brussel

  zodat we het bezwaar kunnen nakijken en een terugbetaling uitvoeren indien het bezwaar terecht blijkt te zijn.

Niveau Premium

Hoe word ik Premium lid?
 • Om Premium lid te worden voor uw kaart volstaat het 2 van de volgende documenten te bezorgen, 1 van elke lijst (fotocopij of foto, beiden in kleur, geen electronische factuur)

  Een document A (naar keuze) Een document B (naar keuze)
  - Paspoort
  - Identiteitskaart
  - Rijbewijs
  - Rijbewijs indien niet gebruikt in lijst A.
  - Belastingsaangifte ( < 12 maanden)
  - Bankuitreksel ( < 3 maanden)
  - Huurovereenkomst of Akte van eigendom niet handgeschreven
  - Eender welke officiele factuur ( < 3 maanden)
  Voorbeeld: gas, electriciteit, Internet…(geen GSM)

   

  - Ofwel via de rubriek MIJN REKENING

  - Ofwel per post naar:
  CREACARD NV
  Klantendienst PCS Mastercard BE
  Marcel Broodthaers Plaats 8, Bus 5,
  1060 Brussel

Wat zijn de voordelen van het Premium niveau?
 • Als Premium lid kan u:

  - Tot 5 000€ per dag besteden.
  - Een maximum saldo van 10 000€ op uw kaart laden en uw kaart herladen zoveel u maar wil.
  - Uw kaart van bij uw thuis laden aan lage tarieven via overschriving of met bankkaart.
  - Geld delen van kaart naar kaart met uw dierbaren.

  AANDACHT
  Indien een klant een vals identiteisbewijs stuurt om op te waarderen naar Premium zal de kaart automatisch als frauduleus beschouwd worden en nooit meer geopend.
  Indien een klant een vals adresbewijs stuurt om op te waarderen naar Premium de opwaardering zal nooit togestaan worden maar de kaart zal niet geblokkeerd worden.

  Vergelijking van niveaus: Basis Klasssiek Premium
  Maximum toegestane saldo 250€ 2 500€ 10 000€
  Jaarlijkse laadlimiet 250€ 2 500€ 5 000€
  Dagelijkse betaallimiet 250€ 2 500€ 5 000€
  Laden met een laadcoupon
  Laden via overschrijving
  Laden met een kredietkaart
  Laden kaart naar kaart
  Geldafnames uit bankautomaat 0€ 1000€ per jaar (Belgie) voor geregisteeerde niet Premium kaarten 500€/dag(wereld)
  - voor Premium kaarten
  Kost van opwaardering naar Premium - - €5